• Θεσσαλονίκης 61, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233
  • pnglass@otenet.gr

Ειδικές γυάλινες κατασκευές - GLASS PROFILE